Loading...
TTF

Termékenység-tudatos fogamzásszabályozás

A  TERMÉSZETES  CSALÁDTERVEZÉS (TCST),

TERMÉKENYSÉG-TUDATOS FOGAMZÁSSZABÁLYOZÁS (TTF)

tüneti-hőmérőzéses természetes családtervezési módszer (TH-módszer)

 

Ismeretterjesztő előadások és tanácsadás

Fiatalok, jegyesek felkészítése a házasságra, családi életre

Családi életre nevelés programunk alapját az 1990-ben Kecskeméten megkezdett ismeretterjesztő munka képezi. Azóta tartunk rendszeresen a tudatos, felelős családtervezés és a természetes családtervezés ismertebbé válásának segítése érdekében a természetes családtervezés tüneti-hőmérőzéses (TH) módszerét népszerűsítő ismeretterjesztő előadásokat, tanfolyamokat és személyes tanácsadást az ifjúság, jegyes- és házaspárok számára. Ez a munkánk abortusz-prevenció is egyben. Célunk: minél többek számára elérhető és választható legyen ez a családtervezési forma. Családi életre nevelés programunkban is hangsúlyozottan megjelenik e módszer oktatása.

Miért jó megismerni a TH-módszert?

A TH-módszer olyan jó hatásfokú, hogy fölveszi a versenyt a legnépszerűbb mesterséges módszerekkel is, mint a tabletta vagy a spirál.

  • Semmilyen családtervezési módszer sem 100%-os biztonságú, tehát alkalmazása mellett bekövetkezhet nem tervezett fogamzás. Ha a természetes módszer mellett fogan meg egy gyermek, egészségügyi szempontból nincs ok aggodalomra, így könnyebb igent mondani a jelentkező kis Életre.

A termékenységi jelek felismerése segítséget nyújthat azoknak a pároknak is, akik gyermeket szeretnének.

  • A ciklusban jelentkező problémák korai felfedezése és kezelése segíthet a meddőség bizonyos eseteinek kezelésében.
  • A fogamzás létrejöttét a házaspár korán megállapíthatja, ill. a fogamzás időpontjának ismeretében pontosabban behatárolható a szülés várható ideje.
  • Az önmegfigyelés elősegíti a nőgyógyászati és hormonális betegségek korai felismerését és kezelését.
  • A módszer megfigyeléseinek köszönhetően a nők jobban megismerik saját szervezetük működését, ezáltal egészségtudatuk és termékenységtudatuk erősödik.
  • Nem igényel orvosi beavatkozást, nincs mellékhatása.
  • Erkölcsileg és vallásilag elfogadható.
  • Fontos előnye, hogy olcsó. Költsége egy hőmérő és egy munkafüzet; a tanácsadás pedig ingyenes. „Drága” benne csupán az idő és a türelem, amit a tanulásra kell fordítani.
  • A módszer alkalmazása állandó együttműködést, közös döntés-hozatalt kíván meg a házaspárok részéről, ezáltal jobbá válhat a kommunikáció közöttük, és fejlődhet szexuális kultúrájuk is. Végeredményben mélyítheti a párkapcsolatot.

A módszernek van nehézsége is. A termékeny időszak alatt, ha nem tervez gyermeket a házaspár, a szexuális kapcsolattól tartózkodniuk kell. Akik nem tudják fölvállalni ezt az önmegtartóztatást, vagy bizonytalanok a termékeny időszak meghatározásában, időnként más módszert (pl. gumióvszert) alkalmazhatnak, de ez már nem a tiszta TH módszer. Azok, akik ragaszkodnak a TH-módszer nagy biztonságához, fölvállalják a lemondás időszakát. Ezen idő alatt a kölcsönös szeretet és gyöngédség olyan kifejeződéseit fedezhetik fel, amely hasonlít a klasszikus értelemben vett udvarláshoz. Így a lemondás, amit a pár közös döntéssel, egyetértéssel vállal föl, ha néha nehéz is, gazdagabbá teheti a házastársi kapcsolatot.

Hogyan válik elérhetővé bárki számára a természetes családtervezés?

Hogyan lehet megtanulni a tüneti-hőmérőzéses módszert?

A tüneti-hőmérőzéses módszerrel a világon több kutatócsoport is foglalkozik. Magyarországon 1992-ben alakult meg a TCST Munkaközösség, amely szorosan együttműködik a 20 éve tevékenykedő német Arbeitsgruppe NFP-vel. Munkacsoportunkban orvosok, pedagógusok, biológusok, pszichológusok és védőnők dolgoznak együtt.

Ahhoz, hogy a TH-módszer hatékony alkalmazása elérhetővé váljék az érdeklődők számára, tanácsadókra van szükség. 2000 őszén indult az 1. tanácsadóképzés Budapesten az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. A tanácsadóképzésre azért van szükség, hogy olyan szakemberek – természetes családtervezési tanácsadók – álljanak rendelkezésre Magyarországon is, akik a természetes módszer ismereteit nagyon pontosan tudják továbbadni.

A TH-módszer helyes alkalmazásához tanulásra van szükség. A tanulás történhet könyvek segítségével önerőből; vagy szakemberektől tanácsadás ill. tanfolyam keretében. Ez utóbbi azért hatékonyabb, mert így nemcsak az elméleti ismeretek elsajátítására van mód, hanem a gyakorlatban felmerülő kérdések és tapasztalatok megbeszélésére, ill. a különleges élethelyzetek kezelésére is. Az sem jelent problémát, ha valaki egy másik módszerről akar áttérni a TH módszerre.

Nem feltétel sem a szabályos ciklus, sem a rendszeres életmód. A tanácsadás és a tanfolyam 4 alkalomból áll, amely 3 ciklus ideje alatt zajlik, ugyanis a módszer elsajátításához szükséges a személyes tapasztalatszerzés.

A TH-módszerről, az országban működő tanácsadókról és a szakirodalom elérhetőségéről az alábbi címen, telefonszámon és e-mailen lehet felvilágosítást kapni a TCST Munkaközösség munkatársaitól:

E-mail: info@parazskozpont.hu; holnap6000@gmail.com

Web cím: www.tcst.hu; www.holnaphonlap.hu; www.parazskozpont.hu

Budapesti tanácsadás helyszíne: minden szerdán 17–19 h között a Pesti Ferences Templom földszinti hittantermében, Budapest, V. kerület, Ferenciek tere (az iskolai szüneteket kivéve);

Kecskeméti tanácsadás helyszíne: minden szerdán 10-12-ig a Szentcsalád Közösségi Házban, 6000 Kecskemét, Irinyi u. 62. (az iskolai szüneteket kivéve).

Telefon:

Déri Éva biológus: 06-30-498-35-46 és

Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes orvos: 06-30-9959-960

Két lehetősége van a TCST megtanulásának:

            1. Szakemberektől, vagy        

            2. Könyvek segítségével önerőből

1. Szakemberek:

Ilyen szakemberek lehetnek a természetes családtervezés (TCST) tanácsadói, akiktől a módszer biztonságos alkalmazása megtanulható. A tanulás egy tanfolyam keretében 4 alkalomból áll, amely három ciklus ideje alatt zajlik le.

2. Könyvek segítségével önerőből.