Loading...
CSÉN

Boldogabb családokért CSÉN történelme

28 éve kezdődött…

Legfontosabb célunknak a házasság és a család védelmezését, erősítését tekintjük. Különös figyelmet fordítunk az ifjúságra, mivel ők lesznek a jövendő családok alapítói. Átgondoltan, több oldalról közelítünk feléjük. Meggyőződésünk, hogy az egész társadalom összefogására van szükség ahhoz, hogy család-barát közvélemény és jogrend alakuljon ki, ahol érték az élet, a személy, a házasság, a család. Hisszük és valljuk, hogy a fogamzás pillanatában elindul a megismételhetetlen, egyedi és pótolhatatlan emberi élet, és az emberi élet érték a fogamzás pillanatától a természetes halálig. Úgy tűnik, a NEVELÉS tekinthető a legfontosabb és leghatékonyabb eszköznek a családbarát szemléletmód és az emberi élet tiszteletének kialakításában.

Családi Életre Nevelés programunknak egy ismeretterjesztő munka képezi alapját. 1990-ben a tüneti-hőmérőzéses természetes családtervezési módszer, a termékenység-tudatos fogamzásszabályozás (TTF) szélesebb körben való megismertetését kezdte el Kecskeméten Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes orvosként. Azóta rendszeresen tartunk előadást, tanfolyamot és tanácsadást fiatalok és házasok számára országszerte, és a határon túl élő magyarok számára. Általános- és középiskolákban kb. 1993 óta tartunk családtervezéssel, felvilágosítással és családi életre felkészítéssel kapcsolatos foglalkozásokat. A Kecskeméti CsaládMunkaCsoportunk megalakulása Déri Éva biológus munkatársunk bekapcsolódásával kezdődött 1993 őszén. 1994-ben kerültünk szakmai kapcsolatba a budapesti Természetes Családtervezési Tanácsadók Munkaközösségével, s tagjai lettünk ennek a szervezetnek. Az évek múlásával egyre nőtt az igény a szokványostól eltérő iskolai felvilágosító órák iránt. Ezek megvalósítása közben tágult látókörünk, sok lehetőségünk adódott, hogy közelebb kerüljünk a fiatalokhoz, és az őket foglalkoztató kérdésekhez, problémákhoz. Egyre inkább megismerhettük az ifjúsággal foglalkozó szakemberek munkáját, nevelőmunkájuk során felmerülő nehézségeiket.

Ez a tevékenység a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) 1997-es megalakulása után, és a pályázati lehetőségek megnövekedésével ölthetett hivatalosabb formát. 1998 óta van szakmai kapcsolatunk a Timóteus Társasággal, akik a serdülő korosztályért és a szakemberek képzéséért nagyon sokat tesznek. Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) oktatói szimpóziumuk és Tanári kézikönyveik nagyon fontos szakmai anyagok a család-óráinkon®. 1999-től kezdődött Családi Életre Neveléssel (CSÉN) kapcsolatos munkánk programmá szervezése, melynek a „Boldogabb családokért®nevet adtuk a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1999 karácsonyán kiadott „A boldogabb családokért!” című körlevele nyomán. Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes a „Boldogabb családokért” szóösszetételt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál védjegyoltalom alá helyezte (2017. június 2.). Lajstromszám: 224 811

Programunk szélesebb körben való elterjedéséhez lehetőséget biztosított 2001-2011-ig a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézete, melynek alapító munkatársai voltunk Dr. Lukács László SchP tanár úrral, a főiskola főigazgatójával. A „Neveléssel a Boldogabb családokért!” című nemzetközi konferencián (2001. Budapest) találkozott össze alapító csapatunk. Fiatalokkal foglalkozó szakemberek – pl. pedagógusok, védőnők – számára akkreditált 40 órás „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” tanfolyamokat szerveztünk. Képzési helyszíneink: Budapest, Szombathely, Kecskemét, Kalocsa, Pécs, Szeged, Eger, Révkomárom és Gyenesdiás volt. A résztvevők létszáma indulástól számítva 2011. decemberig 811 fő.

A Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület egész Magyarország, és a határon túl élő magyarság számára modellül szolgáló CSÉN programját Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007 óta folyamatosan támogatja.

Kecskemét a Családi Életre Nevelés „bölcsője” és „mintavárosa”. Szakmai téren újabb komoly előrelépést jelentett a Dr. Kopp Mária által 2009-ben alapított Népesedési Kerekasztal munkájába való bekapcsolódásunk 2011 szeptemberében, a Professzor Asszony meghívására. A CSÉN Képzési és CSÉN Köznevelési Munkacsoport munkájában veszünk részt, ez utóbbi vezetését ránk bízták. 2012. május 1-től a „Boldogabb családokért®” Családi Életre Nevelés (CSÉN) Országos Módszertani Központjának kialakítását kezdtük meg Kecskeméten az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatásával. A CSÉN országos bevezetésén dolgozunk több szervezettel összefogva. 2013 szeptemberétől az új NAT bevezetődött, melyben a CSÉN kiemelt fejlesztési területként szerepel. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettől (OFI) felkérést kaptunk a CSÉN Kerettanterv kidolgozására, mint a CSÉN Köznevelési Munkacsoport koordinátorai, melyet a SZÉK és az ÉLETÜNK A CSALÁD! Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársaival 2012-ben önkéntes munkával elkészítettünk. A Károli Gáspár Református Egyetem 2012-ben akkreditálta a 40 órás CSÉN képzést, Dr. Komlósi Piroska vezetésével. A képzés-akkreditálás folyamatában és a képzés megvalósításában aktívan részt vettünk/részt veszünk. A képzés címe: Családi életre nevelés. A NAT alapján a családi életre nevelésben és a kapcsolati kultúra fejlesztésében résztvevők felkészítését elősegítő továbbképzés. Alapítási engedély száma: 82/147/2012. A képzések 2013-tól Gyöngyösön, Budapesten és Debrecenben, eddig összesen 184 fő részvételével valósultak meg. Újabb Alapítási engedély száma: 575-90/2017.

„Boldogabb családokért®programunkban a családi életre felkészítő foglalkozásokat „család-órák®-nak nevezzük, s 7-24 éves korú gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozunk. Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes a „család-óra” szóösszetételt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál védjegyoltalom alá helyezte (2017. június 8.). Lajstromszám: 223 759

Az óratartóinkat családi életre nevelő (CSÉN) tanácsadóknak, CSÉN mentor-tanácsadóknak nevezzük. Havi rendszerességgel, éveken át kísérjük a fiatalokat, hogy a kamaszkor különböző állomásain mellettük legyünk, s segítsünk eligazodni és dönteni az élet legfontosabb kérdéseiben. Egy osztályhoz, csoporthoz család-órát® tartani többen megyünk: legalább ketten, ha tehetjük hárman. A program tágabb célcsoportja: a programunkba bekapcsolódó pedagógusok, védőnők, szülők, és olyan szakemberek, akik a gyermekek/fiatalok nevelésével foglalkoznak.

Több iskola vezetője kifejezte felénk, hogy nevelési koncepciójukhoz „Boldogabb családokért®” programunk szervesen kapcsolódik, sőt illeszkedik, igénylik a családi életre felkészítő foglalkozások, „család-órák®” szervezett megjelenését intézményeikben. Felismerték azt a tényt, hogy nemcsak a pályaválasztásra szükséges felkészíteni a fiatalokat, hanem egyfajta élethivatásra is annak reményében, hogy a felnövekvő nemzedéknek nagyobb esélye legyen a kiegyensúlyozottabb házasságra és a boldog családi életre. Család-órákat® mind önkormányzati, mind egyházi iskolákban egyaránt tartunk leggyakrabban osztályfőnöki órák, illetve biológia, egészségtan, erkölcstan, etika, hittan, stb. órák keretében. 2018-ban a következő helyszíneken – Kecskemét, Kerekegyháza, Helvécia, Kiskunhalas, Bácsalmás, Budapest, Szécsény, Vác, Szolnok, Cegléd, Kocsér, Tiszajenő, Békés, Kazincbarcika, Szikszó, Mezőberény – összesen 24 intézményben, 126 osztály illetve csoportnál, kb. 2848 diáknak tartottak család-órákat® a Kecskeméti CsaládMunkaCsoport tagjai 687 órában. A 2011-es évben a Budapesti CsaládMunkaCsoport önálló jogi személlyé alakult, és ÉLETÜNK A CSALÁD! Nonprofit Közhasznú Kft. – ügyvezető: Dr. Rézné Vitus Csilla – néven működnek, akikkel Együttműködési szerződésben rögzített formában, szoros szakmai összefogásban segítjük az országos CSÉN ügyét. Iskolai kereteken kívül szabadidős foglalkozásokon is elérjük a fiatalokat, pl. délutáni klubfoglalkozás, cserkészfoglalkozás, cserkésztábor, hittanóra, kollégiumi foglalkozás, tábor keretében. Programunk Kárpátalján (2003-), Felvidéken (2007-), Erdélyben (2008-), Délvidéken (2008-) és Szatmárnémetiben (2010-) is működik, ahol család-órákat®, programbemutató előadásokat, módszertani bemutatókat tartottunk és tartunk, és adaptálták vagy adaptálják a CSÉN programunkat.

Vélemény, hozzászólás?