Loading...
CSÉN

Témaköreink a család-órákon

A „család-órák”-on a tanulók – életkori sajátosságaiknak megfelelően – hiteles és megfelelően képzett személyek segítségével bevezetést kapnak a következő témákba:

 • A helyes önismeret és önértékelés, a jellemnevelés, a személyiségfejlesztés, a kommunikációs készség és a konfliktuskezelő képesség fejlesztése.
 • Az értékközvetítő példaképek szerepe az életünkben.
 • Az igazságra épülő értékrend megismerése.
 • A barátságok szerepe, a serdülőkor sajátosságainak, a lelki és biológiai változások szépségeinek és gondjainak a megélése.
 • Hogyan segíthetünk a gyermekeknek, fiataloknak abban, hogy helyesen használják a tömegkommunikációs eszközöket?
 • A szabadidő értékes eltöltése.
 • Megismerkednek a fiatalok a termékenységi tünetekkel, a női ciklus történéseivel, így remélhetőleg hozzájárulhatunk a termékenység-tudatuk és az egészség-tudatuk kialakításához.
 • A szerelem, a párválasztás, a házasságra való felkészülés, a házastársi elköteleződés és hűség, az egymásért való közös felelősségvállalás.
 • A szeretettípusokkal, az igazi, elfogadó szeretettel ismerkedünk, és egy sajátos nyelvet, a szeretet-nyelveket tanuljuk: elismerő szavak, minőségi idő, ajándékozás, szívességek, testi érintés.
 • A felelős szexualitásról érthető és őszinte felvilágosítás, és az arról való kommunikáció elősegítése. A szexualitás helye véleményünk szerint egy kölcsönösen hűséges, élethosszig tartó kapcsolatban van, melyet mi házasságnak nevezünk. A szüzesség, az önuralom és lemondás értékét hangsúlyozzuk. Ez AIDS-prevenciónak is tekinthető.
 • A szexualitás az élet egyik legszebb ajándéka, nagy öröm forrása két, egymáshoz szeretetben elkötelezett ember számára. Fontos kiemelni azonban, hogy benne foglaltatik az élet továbbadásának lehetősége is. Az abortusz-megelőzés során az élet tiszteletét, az életvédelmet, a magzatvédelmet hangsúlyozzuk.
 • Gyermekvállalás – gyermeknevelés. A gyermek – ajándék, férj és feleség kapcsolatának a beteljesedése, gyümölcse. Szülői hivatásra való felkészülés.
 • Karrier és/vagy hivatás?
 • Fontosnak tartjuk a teljes körű tájékoztatást a családtervezési módszerekről, melyre az átgondoltság, a tervszerűség és a felelősség a jellemző. Mivel a serdülőkorú fiatal úton van már leendő családi élete felé, a családtervezés tágabb értelemben egy életmódot is jelent számára. Mindez magában foglalja a lelki ráhangolódást, az egészséges táplálkozást, megfelelő testedzést, káros szenvedélyektől való tartózkodást (a káros szenvedélyek prevenciója, AIDS- és drogmegelőzés). Nagyon fontosnak tartjuk a természetes családtervezéssel való részletes megismerkedést. Bízunk abban, hogy mindezen ismeretek elmélyítése az egészséges életkezdet lehetőségét hordozzák.
 • A megtermékenyítés biológiájával való ismerkedés során a fogamzás mint csoda jelenik meg. Hisszük és valljuk, hogy a fogamzás pillanatában elindul a megismételhetetlen, egyedi és pótolhatatlan emberi élet. Ha valaki ennek tudatában van, nem tervezett fogamzás esetén remélhetőleg nem választja az abortuszt. A leghatékonyabb segítségnek az abortusz-megelőzésben a magzati fejlődés részletes megismerését tekintjük.
 • Mivel a gyermekről úgy beszélünk, hogy csodálatos ajándék, férj és feleség kapcsolatának a beteljesedése, gyümölcse. A gyermekét váró édesanya éppen ezért – a mi szóhasználatunk szerint – áldott állapotban van, nem pedig terhes.
 • A szüléssel is ismerkedünk, annak baba-mama-barát formájával is.
 • Hisszük és valljuk, hogy az emberi élet érték a fogamzás pillanatától a természetes halálig.
 • Rátekintünk a családban élő generációkra, a családi szerepekre, miért jó az „öreg” a háznál?
 • A nagycsaládok illetve több generáció együttélése, konfliktushelyzetei és azok kezelése.
 • A tisztelet fontosságát hangsúlyozzuk programunkban.
 • A hagyományok megismerése és ápolása, a múlt értékeinek felidézése és követendő példája, az emlékek megtartó ereje.
 • Beteg, fogyatékossággal élő, idős a családban – az empátiás és szolidaritás készség fejlesztése.
 • A család értékét hirdetjük programunkban.

A témáink, a jelentkező igények alapján folyamatosan bővülnek.