Loading...
SZÉK

SZÉK egyesület

1. Az egyesület neve: Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK)

2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Irinyi u. 62.

3. Az Egyesület alapításának időpontja: 1997. szeptember 19.

4. Az Egyesület működési területe:

 • Kecskemét
 • Dél-Alföldi régió (Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye)
 • Közép-Magyarországi régió (Budapest és Pest megye).

Az Egyesület célja

 

 1. Helyi szinten

 

a) A Kecskeméten, s elsősorban annak széchenyivárosi városrészében élő emberek,

 • közösségi életük és társadalmi kapcsolataik,
 • szabadidejük eltöltésének, kulturálódásuk,
 • hitéleti lehetőségeik,
 • családi és egyéni életük, minél teljesebb, jobb megszervezése, és az ehhez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése.

 

b) A Kecskemét-Széchenyivárosi Szentcsalád Templom és Közösségi Ház építésének, valamint a köré szerveződő közösségi élet beindításának, szervezésének, folyamatos működésének szellemi, lelki és anyagi támogatása.

 

c) A szociálisan megnehezült életsorsú, abból önmaguk erejéből kiemelkedni képtelen emberek és családok megsegítése, támogatása.

 

 1. Regionális, illetve országos szinten

 

a) Elsősorban a gyermekek, a fiatalok (pályakezdők), a családok, s más csoportok önkéntesen, nemes emberi és egyetemleges társadalmi célok megvalósítása érdekében, közös cselekvésre szerveződő, új közösségi formák kialakítását célzó tevékenységének ösztönzése, támogatása.

 

b) A gyermekek és fiatalkorúak, fiatal felnőttek jobb társadalmi beilleszkedésének, a beilleszkedési zavarok leküzdésének segítése, ezen csoportok védelme, különös tekintettel a családi életre és az egészséges életmódra nevelésre (családpedagógia, családi életre nevelés, u. „családi órák”, a szexuális úton terjedő betegségek – SZTB-k – és a művi abortuszok megelőzése, a káros szenvedélyek prevenciója).

 

c) Az előző (2.) pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében részvétel a különböző – oktatás, egészségnevelés, egészségügy, gyermek- é ifjúságvédelem, családvédelem pszichológia, családi életre nevelés, a családpedagógia stb. – területein dolgozó szakemberek összefogásában, továbbképzésében, a kölcsönös konzultáció megvalósításában, hogy a felnövekvő nemzetéknek nagyobb esélye legyen a kiegyensúlyozott házasságra, és a boldog családi életre.

 

d) A fenti célokkal is összefüggésben, az emberi, állampolgári jogok védelme, a környezet- és településvédelem, valamint a kulturális örökség megóvása.

 

Az Egyesület ezen célok megvalósítása érdekében kiemelten fontosnak tartja,

 

 • az Egyesületen kívüli, de annak céljaival rokonkezdeményezések, elképzelések, megvalósítására szövetkezett csoportokkal való együttműködést,

 

 • kapcsolattartást a céljainkban, tevékenységünkben hasonló jellegű, helyi, megyei, országos, külföldi – s kiemelten a határon túli magyar – a nemzetközi polgári és egyházi, felekezeti, vallási szervezetekkel (egyesületekkel, alapítványokkal, stb.) és az illetékes települési, megyei, és más önkormányzatokkal, állami szervekkel, közhasznú szervezetekkel, köztestületekkel, érdekképviseleti, érdekvédelmi szervekkel, szervezetekkel.

 

Részlet az Egyesületi Alapszabályból