Loading...

EFOP-1.3.7-17-2017-00235

A kedvezményezettek neve:

a) Konzorcium vezetője:

Római Katolikus Plébánia Bácsalmás

b) Konzorciumi tag:

Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület

A projekt címe:

Szent Antal misszió a bácsalmási fiatalok és családok közösségeiért

Projekt azonosítószáma:

EFOP-1.3.7-17-2017-00235

A szerződött támogatás összege:

49.976.804,- Ft

A támogatás mértéke:

100 %

A projekt kezdő dátuma:

2018. 01. 01.

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2022. 04. 01.

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A Pályázó, Római Katolikus Plébánia konzorciumi partnerével, a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesülettel közösen kívánja megvalósítani „Szent Antal misszió a bácsalmási fiatalok és családok közösségeiért” című, pályázatát.

A projekt célja:

– a célcsoport szemléletformálása, társadalmi érzékenyítése információs napok, rendezvények, képzések szervezésével, érzékenyítő csoportos foglalkozásokkal, és kommunikációs, konfliktuskezelési, probléma megoldási készségeinek fejlesztésével;

– a társadalmi együttélés javítása: új közösségek létrehozásával; hátránykompenzációs tevékenységekkel; önérdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakításával, fejlesztésével; prevencióval; valamint

– az egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése.

Ennek megvalósítása érdekében összesen 33 tevékenységet tervezünk (amelyek a szakmai tervben egyenként részletezve vannak).

Pályázatunk legfőbb célja a bácsalmásiak és projektünk jó gyakorlatainak disszeminációjával a társadalom közösségfejlesztése, a társadalmi esélyegyenlőség fokozása érdekében.

Kiemelt célunk a hátrányos helyzetű fiatalok és családok segítése, szemléletformálása. Projektünk védőszentjének, missziónk segítőjének, ezrét is választottuk Szent Antalt, a gyermekek és szegények védelmezőjét.

A projektcélok elérése érdekében, projektünk célcsoportja:

– a Felhívás 1.1. pontja értelmében: romák; a bűnelkövetők, valamint a bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett gyermekek és fiatalok;

– a 272/2014 (XI. 5.) Korm. Rendelet 5. számú mellékletének 4.5.3 pontja szerint “hátrányos helyzetű személyek”; az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED3); a gyermekgondozást segítő ellátásról, a gyermekgondozási díjról, a gyermeknevelési támogatásról, ápolási díjról visszatérők; a pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatalok; az egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek.

A célcsoport kiválasztásában segédkeztek az együttműködő partnerek, előzetes projektmegbeszélések alkalmával: Bácsalmás Város Önkormányzata, Bácsalmási Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Bácsalmási Városi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ, Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Bácsalmási Gyermekotthona, Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium, 547. számú Belon Gellért Cserkészcsapat.

 

KAPCSOLAT:

Némethné Légrády Kinga pályázati koordinátor

kinga.legrady@gmail.com

+36-30/743-4962

 Hortobágyi Tibor elnök

hortobagyi.nagy@gmail.com

+36-30/958-3509