Loading...

EFOP-1.3.7-17

„Szent Antal misszió a bácsalmási fiatalok és családok közösségeiért”
Projekt ismertető
Projekt neve:
„Szent Antal misszió a bácsalmási fiatalok és családok közösségeiért”
Projekt kódja:
EFOP-1.3.7-17-2017-00235
Projekt időtartama:
2018.01.01 – 2022.01.01.
Kedvezményezet neve és címe:
Római Katolikus Plébánia Bácsalmás
6430 Bácsalmás, Hősök tere 13.
Konzorciumi partner neve és címe:
Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület
6000 Kecskemét, Irinyi u. 62.
Elnyert támogatás összege:
49 976 804 Ft
A projekt célja és tartalma:
A Római Katolikus Plébánia Bácsalmás és a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület Konzorcium az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” tárgyú felhívására EFOP-1.3.7-17-2017-00235 azonosító számon és „Szent Antal misszió a bácsalmási fiatalok és családok közösségeiért” címen regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága vissza nem térítendő támogatásban részesített. A pályázat megvalósítása 2018. január 1-jével megkezdődött.
A projekt legfőbb célja a bácsalmásiak és projektünk jó gyakorlatainak disszeminációjával a társadalom közösségfejlesztése, a társadalmi esélyegyenlőség fokozása érdekében. Kiemelt célunk a hátrányos helyzetű fiatalok és családok segítése, szemléletformálása.
Meggyőződésünk, hogy a közösségépítés a családnál kell, hogy kezdődjön. Erős családi bázis nélkül mindenki elveszett lélek. Ezért programunk egyik fő célja a társadalmi szemléletformálás a család fontosságáról mind nyilvános rendezvények, mind célzott csoportos foglalkozásokon keresztül.
A család mellett pedig, az egyénnek a társadalomban is el kell tudni helyezkednie, közösségekbe kell tartoznia. A társadalmi kohézió előmozdítás érdekében a projekt során az alábbi négy új közösséget hozzuk létre: cserkészcsapat, ifjúsági csoport, család csoport, elvált egyedülálló szülők, újraházasodott szülők csoportja.
Általánosságban az alábbi programokat tervezzük megvalósítani:
• Házasság hete programsorozat
• Ünnepváró családi napok
• Családi életre nevelő foglalkozások
• Párkapcsolati műhely
• Tanulmányi utak
• Nyári napközis táborok
• Természetes családtervezés ismeretterjesztő alkalmak
• Családi sportnapok
• Bekapcsolódás a „72 óra kompromisszum nélkül” országos programsorozatba
„Jövőnk a család” konferenciasorozat